Przysłowie

Kto nie skropił chleba łzami/potem, nie będzie miał apetytu.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem skropić
  • Lista przysłów z wyrazem chleb
  • Lista przysłów z wyrazem łzy
  • Lista przysłów z wyrazem pot
  • Lista przysłów z wyrazem apetyt