Przysłowie

Kwiecień, gdy deszczem plecie, maj wystroi w kwiecie.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Kwiecień
  • Lista przysłów z wyrazem deszcz
  • Lista przysłów z wyrazem pleść
  • Lista przysłów z wyrazem maj
  • Lista przysłów z wyrazem wystroić
  • Lista przysłów z wyrazem kwiat