Przysłowie

Chrzest polewaj wodą, weselewódką, a pogrzebpłakaniem.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Chrzest
  • Lista przysłów z wyrazem polewać
  • Lista przysłów z wyrazem woda
  • Lista przysłów z wyrazem wesele
  • Lista przysłów z wyrazem wódka
  • Lista przysłów z wyrazem pogrzeb
  • Lista przysłów z wyrazem płakanie