Przysłowie

Co nagle, to po diable.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem nagle
  • Lista przysłów z wyrazem diabeł