Przysłowie

Czekaj tatka latka, a kobyłę wilcy zjedzą.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem tata
  • Lista przysłów z wyrazem rok
  • Lista przysłów z wyrazem kobyła
  • Lista przysłów z wyrazem wilk
  • Lista przysłów z wyrazem zjeść