Przysłowie

Człowiek myślipan Bóg kreśli.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Człowiek
  • Lista przysłów z wyrazem myśleć
  • Lista przysłów z wyrazem pan
  • Lista przysłów z wyrazem Bóg
  • Lista przysłów z wyrazem kreślić