Przysłowie

Człowiek uczy się całe życie, a głupi umiera.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Człowiek
  • Lista przysłów z wyrazem uczyć
  • Lista przysłów z wyrazem cały
  • Lista przysłów z wyrazem życie
  • Lista przysłów z wyrazem głupi
  • Lista przysłów z wyrazem umierać