Przysłowie

Czy to z góry, czy pod górę – furman patrzy w końską dziurę.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem góra
  • Lista przysłów z wyrazem furman
  • Lista przysłów z wyrazem patrzeć
  • Lista przysłów z wyrazem koński
  • Lista przysłów z wyrazem dziura