Przysłowie

Gdy na Wawrzyńca słota trzyma do Gromnic lekka zima.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Wawrzyniec
  • Lista przysłów z wyrazem słota
  • Lista przysłów z wyrazem trzymać
  • Lista przysłów z wyrazem Gromnice
  • Lista przysłów z wyrazem lekki
  • Lista przysłów z wyrazem zima