Przysłowie

Gdy na Gromniczną roztaje, rzadkie będą urodzaje.

Zobacz też