Przysłowie

Gdy po lipcu gorącym sierpień się ochłodzi, zima twarda i z wielkim śniegiem chodzi.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem lipiec
  • Lista przysłów z wyrazem gorący
  • Lista przysłów z wyrazem sierpień
  • Lista przysłów z wyrazem ochłodzić
  • Lista przysłów z wyrazem zima
  • Lista przysłów z wyrazem twardy
  • Lista przysłów z wyrazem wielki
  • Lista przysłów z wyrazem śnieg
  • Lista przysłów z wyrazem chodzić