Przysłowie

Gdzie Rzym, a gdzie Krym.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Rzym
  • Lista przysłów z wyrazem Krym