Przysłowie

Jakie jabłko, taka skórka, jaka matka, taka córka.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem jabłko
  • Lista przysłów z wyrazem skórka
  • Lista przysłów z wyrazem matka
  • Lista przysłów z wyrazem córka