Przysłowie

Jak kamień w wodę.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem kamień
  • Lista przysłów z wyrazem woda