Przysłowie

Łatwiej nauczyć się kląć niż czytać.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem łatwo
  • Lista przysłów z wyrazem nauczyć
  • Lista przysłów z wyrazem kląć
  • Lista przysłów z wyrazem czytać