Przysłowie

Łatwiej słuchać niż rozkazywać.

Zobacz też