Przysłowie

Łatwiej zranić niż leczyć.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem łatwo
  • Lista przysłów z wyrazem zranić
  • Lista przysłów z wyrazem leczyć