Przysłowie

Ni w Boga wierzy, ni się diabła boi.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Bóg
  • Lista przysłów z wyrazem wierzyć
  • Lista przysłów z wyrazem diabeł
  • Lista przysłów z wyrazem bać