Przysłowie

Nie bądź w gorącej wodzie kąpany.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem gorący
  • Lista przysłów z wyrazem woda
  • Lista przysłów z wyrazem kąpany