Przysłowie

Nie miała baba kłopotu, kupiła sobie prosię.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem baba
  • Lista przysłów z wyrazem kłopot
  • Lista przysłów z wyrazem kupić
  • Lista przysłów z wyrazem prosię