Przysłowie

Nie kładź palca między drzwi.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem kłaść
  • Lista przysłów z wyrazem palec
  • Lista przysłów z wyrazem drzwi