Przysłowie

Nie mów nikomu, co tobie niemiłe.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem mówić
  • Lista przysłów z wyrazem nikt
  • Lista przysłów z wyrazem niemiły