Przysłowie

Nie pluj w studnię, bo może ci przyjść kiedyś czerpać z niej wodę.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem pluć
  • Lista przysłów z wyrazem studnia
  • Lista przysłów z wyrazem przyjść
  • Lista przysłów z wyrazem czerpać
  • Lista przysłów z wyrazem woda