Przysłowie

Nie ucz księdza pacierza.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem uczyć
  • Lista przysłów z wyrazem ksiądz
  • Lista przysłów z wyrazem pacierz