Przysłowie

Gdy wiatr w lutym ostro wieje, chłop ma w polu nadzieję.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem wiatr
  • Lista przysłów z wyrazem luty
  • Lista przysłów z wyrazem ostry
  • Lista przysłów z wyrazem wiać
  • Lista przysłów z wyrazem chłop
  • Lista przysłów z wyrazem pole
  • Lista przysłów z wyrazem nadzieja