Przysłowie

Nikt się mądrym nie rodzi, ale staje.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Nikt
  • Lista przysłów z wyrazem mądry
  • Lista przysłów z wyrazem rodzić
  • Lista przysłów z wyrazem stawać