Przysłowie

Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatru pełno wszędzie.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem wrzesień
  • Lista przysłów z wyrazem deszcz
  • Lista przysłów z wyrazem zima
  • Lista przysłów z wyrazem wiatr