Przysłowie

Lwa pieski mogą obudzić, ale ukąsić żaden nie śmie.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem lew
  • Lista przysłów z wyrazem pies
  • Lista przysłów z wyrazem obudzić
  • Lista przysłów z wyrazem ukąsić
  • Lista przysłów z wyrazem żaden
  • Lista przysłów z wyrazem śmieć