Przysłowie

Siła złego na jednego.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Siła
  • Lista przysłów z wyrazem zły
  • Lista przysłów z wyrazem jeden