Przysłowie

Służ panu wiernie, on ci za to pierdnie.

Zobacz też