Przysłowie

Sposób na zdrowie człeka – od lekarzy z daleka.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Sposób
  • Lista przysłów z wyrazem zdrowie
  • Lista przysłów z wyrazem człowiek
  • Lista przysłów z wyrazem lekarz
  • Lista przysłów z wyrazem daleko