Przysłowie

Suchy marzec, mokry kwiecień i maj chłodnywróżą rok niegłodny.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Suchy
  • Lista przysłów z wyrazem marzec
  • Lista przysłów z wyrazem mokry
  • Lista przysłów z wyrazem kwiecień
  • Lista przysłów z wyrazem maj
  • Lista przysłów z wyrazem chłodny
  • Lista przysłów z wyrazem wróżyć
  • Lista przysłów z wyrazem rok
  • Lista przysłów z wyrazem niegłodny