Przysłowie

Starego wróbla na plewy nie złapiesz.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem stary
  • Lista przysłów z wyrazem wróbel
  • Lista przysłów z wyrazem plewa
  • Lista przysłów z wyrazem złapać