Przysłowie

Śmierć i żona od Boga przeznaczona.

Zobacz też