Przysłowie

Stare to są dobre: fortepian i skrzypce.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem stary
  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem fortepian
  • Lista przysłów z wyrazem skrzypce