Przysłowie

Trud człowieczy czas niweczy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Trud
  • Lista przysłów z wyrazem człowieczy
  • Lista przysłów z wyrazem czas
  • Lista przysłów z wyrazem niweczyć