Przysłowie

Ucz się, ucz, bo nauka to do potęgi klucz.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem uczyć
  • Lista przysłów z wyrazem nauka
  • Lista przysłów z wyrazem potęga
  • Lista przysłów z wyrazem klucz