Przysłowie

Uszom prędzej można dogodzić, niż oczom.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem ucho
  • Lista przysłów z wyrazem prędzej
  • Lista przysłów z wyrazem dogodzić
  • Lista przysłów z wyrazem oko