Przysłowie

Wesoło w maju ze słowikiem w gaju.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Wesoło
  • Lista przysłów z wyrazem maj
  • Lista przysłów z wyrazem słowik
  • Lista przysłów z wyrazem gaj