Przysłowie

W listopadzie ziemia ciepła, zima będzie skrzepła.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem listopad
  • Lista przysłów z wyrazem ziemia
  • Lista przysłów z wyrazem ciepły
  • Lista przysłów z wyrazem zima
  • Lista przysłów z wyrazem skrzepły