Przysłowie

Wszystko, co dobre, szybko się kończy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Wszystko
  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem szybko
  • Lista przysłów z wyrazem kończyć