Przysłowie

W tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało na raz.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem duży
  • Lista przysłów z wyrazem ambaras
  • Lista przysłów z wyrazem dwoje
  • Lista przysłów z wyrazem chcieć
  • Lista przysłów z wyrazem raz