Przysłowie

Z pustego i Salomon nie naleje.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem pusty
  • Lista przysłów z wyrazem Salomon
  • Lista przysłów z wyrazem nalać