Przysłowie

Agnieszka li łaskawa, wkrótce w polu zabawa; Agnieszka li nielusa, jeszcze zimie pokusa.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Agnieszka
  • Lista przysłów z wyrazem łaskawy
  • Lista przysłów z wyrazem wkrótce
  • Lista przysłów z wyrazem pole
  • Lista przysłów z wyrazem zabawa
  • Lista przysłów z wyrazem Agnieszka
  • Lista przysłów z wyrazem nielusy
  • Lista przysłów z wyrazem jeszcze
  • Lista przysłów z wyrazem zima
  • Lista przysłów z wyrazem pokusa