Przysłowie

Choć dziś Anastazy, pal w piecu dwa razy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dziś
  • Lista przysłów z wyrazem Anastazy
  • Lista przysłów z wyrazem palić
  • Lista przysłów z wyrazem piec
  • Lista przysłów z wyrazem dwa
  • Lista przysłów z wyrazem raz