Przysłowie

Gdy na św. Bernarda ziemia twarda, zima będzie harda.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Bernard
  • Lista przysłów z wyrazem ziemia
  • Lista przysłów z wyrazem twardy
  • Lista przysłów z wyrazem zima
  • Lista przysłów z wyrazem hardy