Przysłowie

Gdy w dzień Adama i Ewy mróz i pięknie, zima wcześnie pęknie.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dzień
  • Lista przysłów z wyrazem Adam
  • Lista przysłów z wyrazem Ewa
  • Lista przysłów z wyrazem mróz
  • Lista przysłów z wyrazem pięknie
  • Lista przysłów z wyrazem zima
  • Lista przysłów z wyrazem wcześnie
  • Lista przysłów z wyrazem pęknąć