Przysłowie

Jaki Bartek niesie dzień, takąż będzie i jesień.

Zobacz też