Przysłowie

Kiedy w św. Barbarę mróz, to szykuj chłopie dobry wóz.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Barbara
  • Lista przysłów z wyrazem mróz
  • Lista przysłów z wyrazem szykować
  • Lista przysłów z wyrazem chłop
  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem wóz