Przysłowie

Na św. Grzegorza ucieka śnieg do morza.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Grzegorz
  • Lista przysłów z wyrazem uciekać
  • Lista przysłów z wyrazem śnieg
  • Lista przysłów z wyrazem morze